Vi stödjer UNICEFs arbete för barnen i Ukraina

Vi på Stormtrivs har tillsammans med våra systerbolag, ägare Huset Invest och Akelius Foundation skänkt 320.000 kr till UNICEFs arbete för barnen i Ukraina. Vi är glada att kunna bidra i hjälpinsatserna till alla de människor som dagligen kämpar både för att överleva och för sitt land.