Hållbarhet

Vi är och blir, mer hållbara för varje dag!

Vi har bestämt oss för att för varje år som går bli lite bättre på att driva våra verksamheter ur ett hållbarhetsperspektiv. Faktum är att vi har hållit på ganska länge, nästan utan att tänka på det själva. Så nu är nästa steg att kommunicera mera både internt och externt, snarare än att fokusera på ytterligare saker att göra, även om det såklart också är viktigt.

Några av de saker vi gör är till exempel att vi använder Ultrarent vatten, en teknik som gör att vi kan använda vatten till det allra mesta av de rengöringsbehov vi stöter på hos våra kunder. Under de 10 år vi jobbat med ultrarent vatten har vi kunnat ta bort 83% av de kemikalier som vi tidigare använde vid städning.

Sedan flera år tillbaka är vi miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas, vilket bland annat innebär att vi mäter all vår förbrukning av drivmedel, el, plast och så vidare, som vi i sin tur klimatkompenserar för fullt ut. I de fall det är möjligt åker vi kollektivt eller går och cyklar mellan våra kunder, vi åker bil till de kunder där det är tvunget. Och när vi åker bil optimerar vi hela tiden våra scheman för att våra resor ska vara så effektiva som möjligt.

Ett sätt att kommunicera våra hållbarhetsinsatser ytterligare är genom våra hållbarhetsrapporter, som du kan ta del av på den här sidan, där du även hittar våra miljödiplom och klimatkompensationscertifikat.