Om oss

Stormtrivs startades 1999, sedan starten har Stormtrivs utvecklats till ett serviceföretag med närmare 130 medarbetare som varje dag levererar sina tjänster till företag och privatpersoner i Jönköping och Linköping.

Stadig tillväxt

Sedan starten har Stormtrivs målsättning vara att ge kunderna en enklare vardag och en ren och fräsch miljö oavsett om det handlar om en privatbostad eller ett företag. Idag har vi närmare 1 000 kunder, framförallt inom Jönköping och Linköping.

Våra medarbetare

Vi förstår att våra medarbetare är det viktigaste vi har och vi satsar därför mycket på interna utbildningar såsom städ- och materialkunskap. Vi arbetar också mycket med teamkänsla och kommunikation. Vi är väldigt stolta över våra professionella medarbetare. Att vi dessutom är en integrationsmotor då vi erbjuder en möjlighet till arbete för de som annars skulle ha svårt att ta sig in på arbetsmarknaden ser vi som ett plus.

RUT-avdrag för Stormtrivs tjänster

Som privatkund till Stormtrivs så har du möjlighet att nyttja RUT-avdrag för våra tjänster. Att använda RUT-avdraget är enkelt och innebär att du betalar 50% av arbetskostnaden. I våra kostnadsförslag och fakturor till dig som privatperson är priset alltid efter RUT-avdrag (och om du nyttjat hela ditt RUT-avdrag så meddela oss bara så får du en faktura utan RUT-avdrag).

Från den 1 januari 2021 utökades maxtaket från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person och år. RUT-avdraget kan användas till hushållstjänster såsom städning, fönsterputs, trädgårdstjänster, flytthjälp m.m. I princip alla våra tjänster är avdragsgilla så läs mer på vår hemsida om vilka tjänster du kan nyttja.

Läs mer om RUT-avdraget på Skatteverkets hemsida >

Stormtrivs är en del av Stormtrivsgruppen, en företagsgrupp med städföretag som verkar under flera olika varumärken. Bland systerbolagen kan nämnas bland annat Dammråttan i Borås och Höglandet Städ i Nässjö. Stormtrivsgruppen har höga tillväxtambitioner och målsättningen är att ta en ledande position som städföretag i södra Sverige. Stormtrivsgruppen ägs av Huset invest, ett privatägt investmentbolag baserat i Jönköping. Läs mer om Huset invest här www.husetinvest.se

Mer om oss

Miljö

Vi värnar om vår miljö. Vi använder idag miljömärkta produkter till i stort sett alla slags städ. Resterande medel byter vi ut i takt med att ersättningsprodukter kommer ut på marknaden. Vi strävar efter att alla våra kunder ska källsortera sina sopor för maximal återvinning. Vi bistår givetvis med råd och tips om hur man ska gå tillväga samt har bra kontakter med företag inom detta område. Vi är miljödiplomerade enligt svensk mijöbas.

Garanti

För att vi skall känna oss säkra på att kundrelationen alltid är så bra som den kan vara har vi en bra kommunikation med våra kunder. Vi lämnar naturligtvis alltid garanti på att allt är korrekt utfört enligt vad vi kommit överens om, oavsett om du har hemstäd eller om vi städar på ert företag, utför flyttstäd, byggstäd eller annat.

Arbetsmiljö

Vi är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Almega och har kollektivavtal med Fastighetsanställdas förbund och fackförbundet Kommunal. Vi tillsammans med medarbetarna, fackklubben och skyddsombuden ser till att vi har den bästa arbetsmiljön.

Säkerhet

Eventuella nycklar och koder förvaras tryggt och säkert inlåst i ett säkerhetsklassat skåp. Du känner alltid igen våra medarbetare på de röda kläderna. Vi är medlemmar i Almega samt att vi har ett avtal med fastighetsanställdas förbund. Samtliga medarbetare kan uppvisa ID06. ID06 är branchens sätt att säkert kunna identifiera medarbetare så hög säkerhet uppnås.

Försäkrade

Vi är försäkrade om något oförutsett skulle inträffa, som om kristallvasen eller datorn skulle ramla i golvet. Vår personal är naturligtvis också försäkrade.

Sekretess

Sekretess är en självklarhet för oss! Alla anställda arbetar under sekretessavtal.

Personuppgifter

Vi ska vara ansvarsfulla i vår hantering av personuppgifter, oavsett om det gäller anställda, kunder, leverantörer eller andra samarbetspartners. Frågor som på olika sätt berör behandling av personuppgifter finns i alla delar av vår verksamhet.

Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Vi ska vara transparanta om vilka uppgifter vi hanterar och se till att de personer som på olika sätt finns registrerade hos oss kan göra sina rättigheter gällande på ett effektivt sätt.

Insamling av personuppgifter får endast ske för särskilda, uttryckligt angivna, och berättigade ändamål och vi ska bara samla in uppgifter som behövs för detta ändamål. Vi arbetar aktivt med att begränsa lagringen genom att gallra i enlighet med vår gallringspolicy och när det är lämpligt genom automatisk gallring. Vi ska med rimliga åtgärder se till att uppgifterna är korrekta.

För att kunna säkerställa och visa att vi lever upp till lagstiftningens krav ska vi samla all dokumentation avseende vårt dataskyddsarbete på samma ställe: i verktyget Qnister GDPR.

Stormtrivs har gjort en intresseavvägning att spara kundprofiler i tre år efter att kundförhållandet har tagit slut.

Visselblåsning

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Vi har anlitat en oberoende mottagarfunktion som hanterar vårt rapporteringssystem för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet.

Kundservice

På Stormtrivs är vi extremt måna om att du som kund skall vara nöjd med det arbete vi utför. Vi genomför regelbundet kundnöjdhetsmätningar samt kvalitetskontroller av vårt arbete, allt för att säkerställa att vårt arbete utförs i linje med vad vi kommit överens om tillsammans med våra kunder.

När vi flyttstädar lämnar vi garanti på att vårt arbete utförs i enlighet med överenskommet avtal.

Har ni några frågor eller funderingar kring vårt arbete, kontakta oss gärna.